Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 lipca 2012

AEDES AED NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
CHEMOS CHS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ELBUDOWA ELB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
EPICTURES EAP NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ESPEROTIA EEI NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EUIMPLANT EUI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GWARANT GWR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
KOPAHAUS KOP NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011/2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MOLIERA2 MO2 NC WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
MONDAY MDV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
PRIVRNT RNT NC NWZA ws. zmiany statutu w zakresie zmiany firmy oraz przedmiotu działalności spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej.
STARFIT SFI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TIM TIM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
TONSILAC TAC NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz scalenia akcji.
VEDIA VED NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Philips Electronics PHIA.NL Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.