Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 kwietnia 2012

ASSECOBS ABS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy.
BACD BAC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
BOS BOS GPW Początek budowy księgi popytu na akcje serii P dla inwestorów instytucjonalnych.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
REGNON REG GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011, zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie MSR oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, C, G1 oraz I do obrotu na GPW.
TALEX TLX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, udzieleniu zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie łącznej ceny nabycia akcji własnych.
TELESTO TLO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
WILBO WLB GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2011, podziału akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na serie A 1 oraz A 2 oraz zmiany statutu.
ZYWIEC ZWC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.