KDMSHIPNG

Data Spółka Wydarzenie
28 września 2018 KDMSHIPNG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
21 września 2018 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
30 kwietnia 2018 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 KDMSHIPNG ZWZA
31 sierpnia 2017 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 lipca 2017 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 czerwca 2017 KDMSHIPNG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
16 listopada 2016 KDMSHIPNG ZWZA
30 sierpnia 2016 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 kwietnia 2016 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
28 sierpnia 2015 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 sierpnia 2015 KDMSHIPNG ZWZA
30 kwietnia 2015 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
31 marca 2015 KDMSHIPNG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 listopada 2014 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
30 sierpnia 2014 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
24 czerwca 2014 KDMSHIPNG ZWZA
31 maja 2014 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
29 listopada 2013 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
17 maja 2013 KDMSHIPNG NWZA
15 maja 2013 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 KDMSHIPNG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
22 listopada 2012 KDMSHIPNG Publikacja raportu za 9 miesięcy 2012 roku.
13 sierpnia 2012 KDMSHIPNG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Ukraine i WIG-CEE.
9 sierpnia 2012 KDMSHIPNG Debiut spółki na GPW.
27 lipca 2012 KDMSHIPNG Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
26 lipca 2012 KDMSHIPNG Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
24 lipca 2012 KDMSHIPNG Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.
19 lipca 2012 KDMSHIPNG Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.