ESPEROTIA

Data Spółka Wydarzenie
11 maja 2016 ESPEROTIA Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.
15 lutego 2016 ESPEROTIA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
28 lipca 2015 ESPEROTIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
30 czerwca 2015 ESPEROTIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
3 czerwca 2015 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
4 lipca 2014 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 czerwca 2014 ESPEROTIA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ESPEROTIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ESPEROTIA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ESPEROTIA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 ESPEROTIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2012 r.
29 maja 2013 ESPEROTIA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 ESPEROTIA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ESPEROTIA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 lutego 2013 ESPEROTIA NWZA ws. ustalenia zasad Programu Motywacyjnego dla Członków RN na lata 2013-2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmian statutu i in.
14 listopada 2012 ESPEROTIA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ESPEROTIA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
23 lipca 2012 ESPEROTIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 lipca 2012 ESPEROTIA Debiut spółki na NC.