Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 16 grudnia 2020

00:50 Japonia Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego (JPY) listopad 366,8 mld 529,8 mld 871,7 mld
Import (r/r) listopad -11,1 % -10,5 % -13,3 %
Eksport (r/r) listopad -4,2 % 0,5 % -0,2 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 49,7 48,9 49,0
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB s.a. (k/k) III kw. 14,0 % 13,5 % -11,0 %
PKB s.a. (r/r) III kw. 0,4 % -1,3 % -11,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto