Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 16 grudnia 2020

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja RPI (m/m) listopad -0,3 % 0,2 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) listopad 0,3 % 0,6 % 0,7 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) listopad 1,1 % 1,4 % 1,5 %
Inflacja RPI (r/r) listopad 0,9 % 1,3 % 1,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,2 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) listopad 0,0 % 0,2 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -0,8 % -0,9 % -1,4 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad 0,9 % 0,7 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. grudzień 49,9 50,5 47,6
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 57,3 55,9 55,6
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto