Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 16 grudnia 2020

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 55,5 53,0 53,8
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. grudzień 47,3 41,9 41,7
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik 25,9 mld 22,1 mld 23,7 mld
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) październik 30,0 mld 24,8 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto