Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 16 grudnia 2020

09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad -0,5 % 0,3 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -0,1 % 0,6 % 0,3 %
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej listopad
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) listopad 2,9 % 3,0 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) listopad 2,1 % 2,1 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) listopad 3,0 % 3,1 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) listopad 4,3 % 4,2 % 4,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto