Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 16 grudnia 2020

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)
00:50 Japonia Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego (JPY) listopad 366,8 mld 529,8 mld 871,7 mld
Import (r/r) listopad -11,1 % -10,5 % -13,3 %
Eksport (r/r) listopad -4,2 % 0,5 % -0,2 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 49,7 48,9 49,0
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja RPI (m/m) listopad -0,3 % 0,2 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) listopad 0,3 % 0,6 % 0,7 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) listopad 1,1 % 1,4 % 1,5 %
Inflacja RPI (r/r) listopad 0,9 % 1,3 % 1,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,2 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) listopad 0,0 % 0,2 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -0,8 % -0,9 % -1,4 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad 0,9 % 0,7 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad -0,5 % 0,3 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -0,1 % 0,6 % 0,3 %
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 51,1 50,1 49,6
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. grudzień 49,2 40,0 38,8
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 58,6 56,4 57,8
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. grudzień 47,7 44,0 46,0
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 55,5 53,0 53,8
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. grudzień 47,3 41,9 41,7
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. grudzień 49,9 50,5 47,6
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 57,3 55,9 55,6
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik 25,9 mld 22,1 mld 23,7 mld
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) październik 30,0 mld 24,8 mld
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 1,1 % -1,2 %
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej listopad
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) listopad 2,9 % 3,0 %
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) listopad 2,1 % 2,1 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) listopad 3,0 % 3,1 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) listopad 4,3 % 4,2 % 4,2 %
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej listopad
Sprzedaż bez samochodów (m/m) listopad -0,9 % 0,1 % -0,1 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) listopad -0,8 % -0,1 %
Sprzedaż detaliczna (m/m) listopad -1,1 % -0,3 % -0,1 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka listopad
Inflacja bazowa CPI (m/m) listopad 0,2 % 0,4 %
Inflacja CPI (m/m) listopad 0,1 % 0,0 % 0,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) listopad 1,5 % 1,0 %
Inflacja CPI (r/r) listopad 1,0 % 0,8 % 0,7 %
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) październik 1,0 % 0,9 % 0,9 %
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 56,5 55,7 56,7
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. grudzień 55,3 55,9 58,4
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB grudzień 86 88 90
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) październik 0,7 % 0,7 % 0,8 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -3,135 mln brk -3,5 mln brk 15,19 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,02 mln brk 1,6 mln brk 4,22 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,17 mln brk 0,4 mln brk 5,22 mln brk
20:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych grudzień 0-0,25 % 0-0,25 % 0-0,25 %
20:00 USA USA Projekcje makroekonomiczne FOMC
20:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC grudzień
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB s.a. (k/k) III kw. 14,0 % 13,5 % -11,0 %
PKB s.a. (r/r) III kw. 0,4 % -1,3 % -11,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto