Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 15 grudnia 2020

01:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA grudzień
03:00 Chiny Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) listopad 2,6 % 2,6 % 1,8 %
03:00 Chiny Chiny Produkcja przemysłowa (r/r) listopad 7,0 % 7,0 % 6,9 %
03:00 Chiny Chiny Sprzedaż detaliczna (r/r) listopad 5,0 % 5,1 % 4,3 %
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Prognozy gospodarcze SECO IV kw.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia październik
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) październik 2,8 % 2,6 % 1,9 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) październik 2,7 % 2,2 % 1,3 %
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) listopad 0,2 mld 2,7 mld
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych listopad 64,3 tys. 10,5 tys. -29,8 tys.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia październik 4,9 % 5,1 % 4,8 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka listopad
Ceny producentów i importu (m/m) listopad -0,1 % 0,1 % 0,0 %
Ceny producentów (m/m) listopad -0,1 % 0,1 %
Ceny producentów i importu (r/r) listopad -2,7 % -2,9 %
Ceny producentów (r/r) listopad -1,3 % -1,6 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. listopad
Inflacja CPI fin. (m/m) listopad 0,2 % 0,2 % 0,0 %
Inflacja HICP fin. (m/m) listopad 0,2 % 0,2 % 0,0 %
Inflacja CPI fin. (r/r) listopad 0,2 % 0,2 % 0,0 %
Inflacja HICP fin. (r/r) listopad 0,2 % 0,2 % 0,1 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC listopad 72,6 72,0
10:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. listopad
Inflacja CPI fin. (m/m) listopad -0,1 % -0,1 % 0,2 %
Inflacja CPI fin. (r/r) listopad -0,2 % -0,2 % -0,3 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. listopad
Inflacja CPI fin. (m/m) listopad 0,1 % 0,0 % 0,1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) listopad 3,0 % 3,0 % 3,1 %
11:00 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) październik 7,57 mld 5,4 mld 5,85 mld
14:00 Węgry Węgry Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 0,60 % 0,60 % 0,60 %
14:15 Kanada Kanada Rozpoczęte budowy domów listopad 246,0 tys. 215 tys. 215,1 tys.
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu listopad
Ceny importu (m/m) listopad 0,1 % 0,3 % -0,1 %
Ceny eksportu (m/m) listopad 0,6 % 0,3 % 0,2 %
Ceny importu bez ropy (m/m) listopad -0,3 % 0,1 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) listopad 0,3 % -0,1 %
14:30 USA USA Indeks NY Empire State grudzień 4,9 6,9 6,3
14:30 Kanada Kanada Produkcja sprzedana (m/m) październik 0,3 % 0,6 % 1,5 %
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych listopad 73,3 % 72,9 % 73,0 %
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) listopad 0,4 % 0,3 % 0,9 %
16:30 Australia Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board październik 0,8 % -0,2 %
20:30 Kanada Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
22:00 USA USA Napływ kapitałów do USA październik
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) październik 51,9 mld 75,5 mld 108,9 mld
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) październik -10,4 mld -80,5 mld
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 1,97 mln brk -3,5 mln brk 1,14 mln brk
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) III kw. -3,52 mld -3,65 mld 1,91 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto