Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 16 grudnia 2020

13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 1,1 % -1,2 %
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej listopad
Sprzedaż bez samochodów (m/m) listopad -0,9 % 0,1 % -0,1 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) listopad -0,8 % -0,1 %
Sprzedaż detaliczna (m/m) listopad -1,1 % -0,3 % -0,1 %
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 56,5 55,7 56,7
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. grudzień 55,3 55,9 58,4
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB grudzień 86 88 90
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) październik 0,7 % 0,7 % 0,8 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -3,135 mln brk -3,5 mln brk 15,19 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,02 mln brk 1,6 mln brk 4,22 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,17 mln brk 0,4 mln brk 5,22 mln brk
20:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych grudzień 0-0,25 % 0-0,25 % 0-0,25 %
20:00 USA USA Projekcje makroekonomiczne FOMC
20:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC grudzień
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto