Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 16 grudnia 2020

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) listopad -0,1 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja RPI (m/m) listopad -0,3 % 0,2 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) listopad 0,3 % 0,6 % 0,7 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) listopad 1,1 % 1,4 % 1,5 %
Inflacja RPI (r/r) listopad 0,9 % 1,3 % 1,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,2 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) listopad 0,0 % 0,2 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -0,8 % -0,9 % -1,4 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad 0,9 % 0,7 %
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 51,1 50,1 49,6
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. grudzień 49,2 40,0 38,8
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 58,6 56,4 57,8
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. grudzień 47,7 44,0 46,0
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 55,5 53,0 53,8
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. grudzień 47,3 41,9 41,7
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. grudzień 49,9 50,5 47,6
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. grudzień 57,3 55,9 55,6
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik 25,9 mld 22,1 mld 23,7 mld
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) październik 30,0 mld 24,8 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto