Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 17 grudnia 2020

01:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy listopad
Stopa bezrobocia listopad 6,8 % 7,0 % 7,0 %
Zmiana zatrudnienia listopad 90,0 tys. 50,0 tys. 180,4 tys.
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) listopad 4,46 mld 4,1 mld 3,86 mld
08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu grudzień 93 93 92
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja HICP (r/r) listopad 1,6 % 1,5 % 1,6 %
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych IV kw. -0,75 % -0,75 % -0,75 %
09:30 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia listopad 7,7 % 8,4 % 7,8 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka grudzień
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej grudzień -24,9 -29,2
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej grudzień -24,2 -30,1
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie listopad
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw listopad 6318,9 tys. 6318,3 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) listopad 5484,07 5458,88
Zatrudnienie (r/r) listopad -1,2 % -1,5 % -1,0 %
Wynagrodzenie (r/r) listopad 4,9 % 4,7 % 4,7 %
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 0,0 % 0,0 % 0,0 %
10:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka listopad
Inflacja bazowa HICP (m/m) listopad -0,5 % 0,1 %
Inflacja HICP (m/m) listopad -0,3 % -0,3 % 0,2 %
Inflacja HICP (r/r) listopad -0,3 % -0,3 % -0,3 %
Inflacja bazowa HICP (r/r) listopad 0,2 % 0,2 % 0,2 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
Głosowanie ws. stóp procentowych grudzień 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Wartość programu QE (GPB) grudzień 895 mld 895 mld 895 mld
Stopa procentowa grudzień 0,1 % 0,1 % 0,1 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE grudzień
14:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii grudzień 11,1 20,0 26,3
14:30 USA USA Pozwolenia na budowę domów listopad 1639 tys. 1555 tys. 1544 tys.
14:30 USA USA Rozpoczęte budowy domów listopad 1547 tys. 1530 tys. 1528 tys.
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 885 tys. 800 tys. 862 tys.
14:30 Czechy Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych grudzień 0,25 % 0,25 % 0,25 %
16:21 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia listopad 7,4 % 7,4 % 7,4 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -122 mld -120 mld -91 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu grudzień 12 20
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) listopad 252 mln 250 mln -472 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto