poniedziałek 14 czerwca 2021
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa kwiecień
08:00 Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień
08:30 Szwajcaria Inflacja producencka maj
08:30 Indie Inflacja WPI maj
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa kwiecień
09:00 Turcja Saldo rachunku bieżącego kwiecień
10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego kwiecień
11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa kwiecień
14:00 Polska Bilans płatniczy kwiecień
14:00 Indie Inflacja CPI maj
14:30 Kanada Produkcja sprzedana kwiecień
15:00 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
wtorek 15 czerwca 2021
03:30 Australia Indeks cen nieruchomości I kw.
03:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA czerwiec
08:00 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych maj

poniedziałek 14 czerwca 2021

11BIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
ACAUTOGAZ Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
AQUABB NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
AZTEC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BAHOLDING NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
BIOGENED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.
EMONT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
ENERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
INTERFERI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
JWA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
LENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGTRADE Publikacja raportu za 2020 rok.
MPLVERBUM Publikacja raportu za IV kwartał roku 2020/2021.
NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PARCELTEC Publikacja raportu za 2020 rok.
R22 Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SONEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
TARCZYNSKI Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
WODKAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.