poniedziałek 3 października 2022
? Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)
01:50 Japonia Indeks Tankan dla przemysłu III kw.
01:50 Japonia Indeks Tankan dla usług III kw.
02:00 Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute wrzesień
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
07:00 Indie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
08:30 Szwajcaria Inflacja konsumencka wrzesień
08:30 Szwecja Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
09:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
09:00 Węgry Bilans handlu zagranicznego lipiec
09:00 Węgry Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
09:00 Turcja Inflacja CPI wrzesień
09:00 Turcja Inflacja PPI wrzesień
09:15 Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu wrzesień
09:30 Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu wrzesień

poniedziałek 3 października 2022

ARTERIA NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
BETACOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
BIOCELTIX Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.536 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EKOPARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
MILKPOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PKNORLEN Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
SANWIL NWZA ws. połączenia SANWIL HOLDING S.A. ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
SYGNIS NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN nowej kadencji, powołania członków RN na nową kadencję, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
TRAKCJA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
UNIBEP Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję.
VERCOM NWZA ws. transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe.
ZPUE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 269,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza.