środa 3 marca 2021
? Polska Decyzja ws. stóp procentowych marzec
01:30 Australia Produkt Krajowy Brutto IV kw.
02:45 Chiny Indeks PMI dla usług luty
06:00 Indie Indeks PMI dla usług luty
08:00 Turcja Inflacja CPI luty
08:00 Turcja Inflacja PPI luty
08:30 Szwajcaria Inflacja konsumencka luty
09:15 Hiszpania Indeks PMI dla usług luty
09:45 Włochy Indeks PMI dla usług luty
09:50 Francja Indeks PMI dla usług luty
09:55 Niemcy Indeks PMI dla usług luty
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług luty
10:00 Włochy Produkt Krajowy Brutto IV kw.
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług luty
11:00 Strefa Euro Inflacja producencka styczeń

wtorek 2 marca 2021

ABPL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
IMS NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych spółki, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2021-2023 oraz zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego IV, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INNOGENE NWZA ws. powołania członków RN.
NEUCA NWZA ws. zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 5 maja 2020 roku, zmiany uchwał nr 9 i 11 WZ z 9.10.2020 roku, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N" i "I", zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 WZ z 9.10.2020 roku, zmiany statutu.
Target Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.