poniedziałek 3 kwietnia 2023
01:00 Australia Indeks PMI dla przemysłu marzec
01:50 Japonia Indeks Tankan dla przemysłu I kw.
01:50 Japonia Indeks Tankan dla usług I kw.
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu marzec
03:30 Australia Nowe domy oddane do użytku luty
03:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu marzec
07:00 Indie Indeks PMI dla przemysłu marzec
08:30 Szwajcaria Inflacja konsumencka marzec
08:30 Szwecja Indeks PMI dla przemysłu marzec
08:30 Australia Indeks cen surowców kwiecień
09:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu marzec
09:00 Węgry Indeks PMI dla przemysłu marzec
09:00 Turcja Inflacja CPI marzec
09:00 Turcja Inflacja PPI marzec
09:15 Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu marzec

poniedziałek 3 kwietnia 2023

ATREM Publikacja raportu za 2022 rok.
CAPTORTX NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą RN oraz zmiany statutu.
INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MEDAPP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Radioterapia do spółki zależnej MedApp RT Sp. z o.o., wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie CarnaLife System do nowoutworzonej spółki zależnej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp CLH do nowoutworzonej spółki zależnej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp AI do nowoutworzonej spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
MINERAL Publikacja raportu za 2022 rok.
PEP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmiany "Polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN".
WINVEST Publikacja raportu za 2022 rok.