poniedziałek 22 sierpnia 2022
03:15 Chiny Decyzja ws. stóp procentowych sierpień
09:00 Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC sierpień
10:00 Polska Koniunktura gospodarcza sierpień
10:00 Polska Wyniki sprzedaży detalicznej lipiec
10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa lipiec
14:30 Kanada Indeks cen nowych domów lipiec
wtorek 23 sierpnia 2022
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu sierpień
09:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu sierpień
09:15 Francja Indeks PMI dla usług sierpień
09:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu sierpień
09:30 Niemcy Indeks PMI dla usług sierpień
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu sierpień
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług sierpień
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu sierpień
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług sierpień

poniedziałek 22 sierpnia 2022

BENEFIT NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
BIOPLANET Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
KINOPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
PCCEXOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PCCROKITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PLATIGE Dzień pierwszego notowania na NC 55.562 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
WAWEL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 510 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Laurę Silvię Opferkuch.
XPLUS NWZA ws. utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego i przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.