czwartek 28 września 2023
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. sierpień
08:30 Węgry Inflacja producencka sierpień
09:00 Hiszpania Inflacja konsumencka wrzesień
09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna sierpień
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC wrzesień
11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza wrzesień
11:00 Włochy Inflacja producencka sierpień
14:00 Niemcy Inflacja konsumencka wrzesień
14:30 USA Produkt Krajowy Brutto II kw.
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
15:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)
16:00 USA Indeks podpisanych umów kupna domów sierpień
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień
17:00 USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu wrzesień
19:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lisa Cook)

czwartek 28 września 2023

ALLEGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ATMGRUPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BETACOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
BIGCHEESE Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DROZAPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FASING Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
HARPER Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iCotton.
HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
IZOLACJA NWZA ws. zmian statutu oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
KRAKCHEM Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
KRUK Wypłata dywidendy 15 zł na akcję.
LUBAWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MAXCOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MEGARON Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MOJ Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PEP Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
POLWAX NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
PRAGMAINK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PZU Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
SANOK NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz utworzenia programu motywacyjnego.
SONEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SPARKVC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 16/06/2023 ZWZA, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TIM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.
TORPOL NWZA ws. powołania członka RN.
TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
UNIMA Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2022 roku.
VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,17 zł na akcję.
WIKANA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ZEPAK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.