wtorek 27 października 2020
21:40 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
środa 28 października 2020
01:30 Australia Inflacja konsumencka III kw.
08:00 Niemcy Ceny importu wrzesień
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. wrzesień
08:45 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych październik
09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna wrzesień
09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC październik
09:00 Słowacja Inflacja producencka wrzesień
11:00 Włochy Inflacja producencka wrzesień
12:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
13:30 USA Saldo obrotów towarowych wrzesień
15:00 Kanada Decyzja BoC ws. stóp procentowych październik
15:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
15:30 Kanada Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej III kw.
16:15 Kanada Konferencja prasowa Banku Kanady III kw.

wtorek 27 października 2020

3M Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Advanced Micro Devices Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AMBRA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
BOGDANKA NWZA ws. zmian w składzie RN.
BP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
Caterpillar Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ELEMENTAL NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
GRODNO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
HSBC Holdings Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
Merck & Co. Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Microsoft Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MILLENNIUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
Pfizer Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SANPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
Xerox Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.