czwartek 21 stycznia 2021
07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ styczeń
08:45 Francja Indeks zaufania biznesu styczeń
10:00 Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
10:00 Polska Koniunktura konsumencka styczeń
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie grudzień
12:00 Turcja Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI styczeń
13:45 Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
14:30 Strefa Euro Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB styczeń
14:30 USA Pozwolenia na budowę domów grudzień
14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii styczeń
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
14:30 USA Rozpoczęte budowy domów grudzień
14:30 Kanada Indeks cen nowych domów grudzień
17:00 USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu styczeń

czwartek 21 stycznia 2021

11BIT NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLUMERANG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Citrix Systems Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
IBM Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Intel Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
PLATYNINW NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmian w składzie RN.
Travelers Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
WESTREAL NWZA ws. powołania członków RN na nową 2-letnią kadencję, wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru.