wtorek 23 kwietnia 2024
01:00 Australia Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
01:00 Australia Indeks PMI dla usług kwiecień
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
09:00 Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC kwiecień
09:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
09:15 Francja Indeks PMI dla usług kwiecień
09:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
09:30 Niemcy Indeks PMI dla usług kwiecień
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług kwiecień
10:00 Polska Wyniki sprzedaży detalicznej marzec
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług kwiecień
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 marzec
14:00 Węgry Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień

poniedziałek 22 kwietnia 2024

06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
AALLIANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
BACT Publikacja raportu za 2023 rok.
BNPPPL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.
CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
DGA Publikacja raportu za 2023 rok.
EDINVEST Publikacja raportu za 2023 rok.
EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GENOMTEC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
LPP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 285 zł na akcję.
MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PLANTWEAR Publikacja raportów za III i IV kwartał 2023 roku.
SAP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Verizon Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
VOTUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ZREMB Publikacja raportu za 2023 rok.