czwartek 28 października 2021
? Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych październik
? Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ październik
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna wrzesień
02:30 Australia Ceny importu i eksportu III kw.
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. wrzesień
09:00 Węgry Stopa bezrobocia wrzesień
09:00 Hiszpania Stopa bezrobocia III kw.
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC październik
09:00 Słowacja Inflacja producencka wrzesień
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe październik
09:30 Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej wrzesień
09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. październik
11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza październik
12:00 Włochy Inflacja producencka wrzesień
13:45 Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych październik

czwartek 28 października 2021

Altria Group Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Amazon.com Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Apple Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.
BCHEESE Budowa księgi popytu.
BORYSZEW NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. jako spółki przejmującej ze spółką SPV Impexmetal Spółka z o.o. jako spółki przejmowanej 1 oraz spółką Impex – invest Sp. z o. o. jako spółki przejmowanej 2, zmiany statutu, zatwierdzenia wyboru członka RN, zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 23 lipca 2020 roku oraz zmian w składzie RN.
Caterpillar Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Comcast Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
GKSKAT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
IZOBLOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021.
LIBET NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i in.
MANGATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MasterCard Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MENNICA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
Merck & Co. Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Nokia Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PKNORLEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RADPOL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Repsol YPF Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Royal Dutch Shell Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
SANTANDER Pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 0,0485 euro na akcję.
Starbucks Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.