sobota 4 lutego 2023
18:15 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
poniedziałek 6 lutego 2023
08:00 Niemcy Zamówienia w przemyśle grudzień
08:30 Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. grudzień
09:00 Czechy Bilans handlu zagranicznego grudzień
09:00 Słowacja Sprzedaż detaliczna grudzień
09:00 Czechy Produkcja przemysłowa grudzień
10:30 Strefa Euro Indeks Sentix luty
11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna grudzień
16:00 Kanada Indeks Ivey PMI s.a. styczeń
22:30 Australia Indeks AIG dla przemysłu grudzień
22:30 Australia Indeks AIG dla usług grudzień
wtorek 7 lutego 2023
00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych grudzień
01:30 Australia Bilans handlu zagranicznego grudzień
04:30 Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych luty
08:00 Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax styczeń

piątek 3 lutego 2023

OPENFIN Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
Sanofi Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Starbucks Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.