poniedziałek 22 kwietnia 2024
03:15 Chiny Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie marzec
10:00 Polska Ceny produkcji marzec
10:00 Polska Koniunktura gospodarcza kwiecień
10:00 Polska Produkcja przemysłowa marzec
10:00 Francja Wystąpienie publiczne szefa Banku Francji (Francois Villeroy de Galhau)
10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa marzec
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI kwiecień
14:30 Kanada Indeks cen nowych domów marzec
14:30 Kanada Inflacja producencka marzec
17:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
wtorek 23 kwietnia 2024
01:00 Australia Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
01:00 Australia Indeks PMI dla usług kwiecień
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
09:00 Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC kwiecień

poniedziałek 22 kwietnia 2024

06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
AALLIANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
BACT Publikacja raportu za 2023 rok.
BNPPPL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.
CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
DGA Publikacja raportu za 2023 rok.
EDINVEST Publikacja raportu za 2023 rok.
EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GENOMTEC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
LPP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 285 zł na akcję.
MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PLANTWEAR Publikacja raportów za III i IV kwartał 2023 roku.
SAP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Verizon Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
VOTUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
VRFACTORY Publikacja raportu za 2023 rok.
ZREMB Publikacja raportu za 2023 rok.