czwartek 25 lutego 2021
08:00 Niemcy Indeks zaufania konsumentów - GfK marzec
08:45 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych luty
09:00 Węgry Wynagrodzenia grudzień
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC luty
09:00 Szwecja Indeks zaufania konsumentów luty
09:00 Szwecja Indeks zaufania w przemyśle luty
10:00 Strefa Euro Podaż pieniądza M3 styczeń
11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza luty
14:30 USA Produkt Krajowy Brutto IV kw.
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku styczeń
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. styczeń
14:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
16:00 USA Indeks podpisanych umów kupna domów styczeń
16:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)

czwartek 25 lutego 2021

Anglo American Publikacja raportu za 2020 rok.
ASBIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
ASSECOBS Publikacja raportu za 2020 rok.
AXA Publikacja raportu za 2020 rok.
BAE Systems Publikacja raportu za 2020 rok.
ELEMENTAL Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z udzieleniem spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym.
LIVECHAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MBANK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
OPENFIN NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
PEKAO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Salesforce.com Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SILVAIR-REGS Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.083.757 akcji zwykłych na okaziciela.