wtorek 15 czerwca 2021
03:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA czerwiec
08:00 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych maj
08:00 Niemcy Inflacja konsumencka maj
08:00 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia kwiecień
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego maj
08:00 Wlk. Brytania Wynagrodzenia kwiecień
08:45 Francja Inflacja konsumencka maj
09:00 Szwajcaria Prognozy gospodarcze SECO II kw.
09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC maj
09:00 Słowacja Inflacja konsumencka maj
10:00 Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych maj
10:00 Włochy Inflacja konsumencka maj
11:00 Strefa Euro Handel zagraniczny kwiecień
14:15 Kanada Rozpoczęte budowy domów maj
14:15 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)

poniedziałek 14 czerwca 2021

11BIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
ACAUTOGAZ Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
AQUABB NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
AZTEC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BAHOLDING NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
BIOGENED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.
EMONT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
ENERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
INTERFERI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
JWA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
LENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGTRADE Publikacja raportu za 2020 rok.
MPLVERBUM Publikacja raportu za IV kwartał roku 2020/2021.
NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PARCELTEC Publikacja raportu za 2020 rok.
R22 Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
ROBINSON Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SONEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
TARCZYNSKI Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
WODKAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.