poniedziałek 19 kwietnia 2021
? Słowacja Stopa bezrobocia marzec
01:50 Japonia Handel zagraniczny marzec
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa luty
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy luty
14:15 Kanada Rozpoczęte budowy domów marzec
wtorek 20 kwietnia 2021
03:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA kwiecień
08:00 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych marzec
08:00 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia luty
08:00 Niemcy Inflacja producencka marzec
08:00 Wlk. Brytania Wynagrodzenia luty
09:00 Czechy Inflacja producencka marzec
16:30 Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board luty
22:40 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
środa 21 kwietnia 2021
00:45 Nowa Zelandia Inflacja konsumencka I kw.
08:00 Wlk. Brytania Inflacja konsumencka marzec

poniedziałek 19 kwietnia 2021

AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BOWIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Coca-Cola Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ELKOP Publikacja raportu za 2020 rok.
HUUUGE-S144 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IBM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
IMAGEPWR Publikacja raportu za 2020 rok.
MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
OPTEAM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję.
PHOTON Publikacja raportu za 2020 rok.
PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SFKPOLKAP Publikacja raportu za I, II i III kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
ZEPAK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.