poniedziałek 4 marca 2024
10:30 Strefa Euro Indeks Sentix marzec
23:00 Australia Indeks PMI dla usług luty
wtorek 5 marca 2024
00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio luty
01:30 Australia Saldo rachunku bieżącego IV kw.
02:45 Chiny Indeks Caixin PMI dla usług luty
05:00 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Kazuo Ueda)
06:00 Indie Indeks PMI dla usług luty
08:30 Węgry Produkt Krajowy Brutto IV kw.
08:45 Francja Produkcja przemysłowa styczeń
09:15 Hiszpania Indeks PMI dla usług luty
09:45 Włochy Indeks PMI dla usług luty
09:50 Francja Indeks PMI dla usług luty
09:55 Niemcy Indeks PMI dla usług luty
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług luty
10:00 Włochy Produkt Krajowy Brutto IV kw.

poniedziałek 4 marca 2024

EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GRUPAMZ NWZA ws. emisji obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje serii P oraz wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu.
KERNEL Publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2023 roku.
REMAK Publikacja raportu za 2023 rok.
SYNEKTIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,03 zł na akcję.