poniedziałek 5 grudnia 2022
? Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)
01:00 Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute listopad
01:30 Australia Zapasy niesprzedanych towarów III kw.
02:45 Chiny Indeks PMI dla usług listopad
06:00 Indie Indeks PMI dla usług listopad
08:00 Turcja Inflacja CPI listopad
08:00 Turcja Inflacja PPI listopad
09:00 Słowacja Sprzedaż detaliczna październik
09:00 Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. październik
09:15 Hiszpania Indeks PMI dla usług listopad
09:30 Szwecja Protokół z posiedzenia Riksbank listopad
09:45 Włochy Indeks PMI dla usług listopad
09:50 Francja Indeks PMI dla usług listopad
09:55 Niemcy Indeks PMI dla usług listopad
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług listopad

poniedziałek 5 grudnia 2022

ATMGRUPA Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,08 zł na akcję.
BETACOM Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
MOBRUK NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń i przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń, ustanowienia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu, powołania członka RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu i jego przewodniczącego.
ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1 zł na akcję.
UFGAMES Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C.