piątek 27 listopada 2020
00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio listopad
08:00 Niemcy Ceny importu październik
08:45 Francja Inflacja konsumencka listopad
08:45 Francja PKB s.a. III kw.
08:45 Francja Wydatki konsumentów październik
08:45 Francja Inflacja producencka październik
09:00 Węgry Stopa bezrobocia październik
09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna październik
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC listopad
09:00 Słowacja Inflacja producencka październik
09:30 Szwecja Bilans handlu zagranicznego październik
09:30 Szwecja Produkt Krajowy Brutto III kw.
11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza listopad
11:00 Włochy Inflacja producencka październik
13:00 Chile Stopa bezrobocia październik

czwartek 26 listopada 2020

AIGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ALLEGRO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ALTA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ASSECOPOL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOGDANKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOWIM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CCENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CIGAMES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
DBENERGY Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
EFEKT Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FASING Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GROCLIN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KGHM NWZA ws. powołania na X kadencję członka RN wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
KRAKCHEM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KREDYTIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
LIVECHAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
MAKARONPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MFO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MIRBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOJ Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NEUCA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PCF Group Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
PLAY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIGtech, WIG, WIG-Poland oraz WIG-telekomunikacja.
RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SNIEZKA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka S.A. poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIMA NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.
UNIMA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VOTUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
XTPL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.