czwartek 20 stycznia 2022
? Słowacja Stopa bezrobocia grudzień
08:00 Niemcy Inflacja producencka grudzień
08:45 Francja Indeks zaufania biznesu styczeń
09:00 Słowacja Inflacja HICP grudzień
10:00 Polska Koniunktura konsumencka styczeń
10:00 Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
11:00 Strefa Euro Inflacja konsumencka grudzień
12:00 Turcja Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
13:30 Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB grudzień
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii styczeń
16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym grudzień
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień
17:00 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
22:30 Nowa Zelandia Indeks PMI dla przemysłu grudzień

czwartek 20 stycznia 2022

BIGCHEESE Dzień ostatniego notowania na GPW 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CARLSON NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.
ENELMED NWZA ws. wyboru członków RN.
KOOL2PLAY Dzień pierwszego notowania na NC 18.000 akcji serii E oraz 51.215 akcji serii F.
MWTRADE NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
Netflix Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
ORZBIALY NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
REMAK NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna.
Travelers Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.