wtorek 28 września 2021
22:40 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
środa 29 września 2021
01:00 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
08:00 Niemcy Ceny importu sierpień
09:00 Węgry Wynagrodzenia lipiec
09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC sierpień
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe wrzesień
09:00 Szwecja Indeks zaufania konsumentów wrzesień
09:00 Szwecja Indeks zaufania w przemyśle wrzesień
10:00 Włochy Inflacja producencka sierpień
10:30 Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny sierpień
10:30 Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 sierpień
11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza wrzesień
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
14:30 Kanada Inflacja producencka sierpień
16:00 USA Indeks podpisanych umów kupna domów sierpień

wtorek 28 września 2021

3RGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 i lata poprzednie.
CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CYFRPLSAT Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.
ESOTIQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GROCLIN Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
HAMBURGER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 r.
KRVITAMIN Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
LOKUM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
NTTSYSTEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PBKM Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.479 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PGFGROUP Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
PROJPRZEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SWISSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.
XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.