poniedziałek 27 czerwca 2022
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. maj
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku maj
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. maj
16:00 USA Indeks podpisanych umów kupna domów maj
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu czerwiec
19:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
wtorek 28 czerwca 2022
08:00 Niemcy Indeks zaufania konsumentów - GfK lipiec
08:00 Szwecja Bilans handlu zagranicznego maj
08:00 Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej maj
08:45 Francja Indeks zaufania konsumentów czerwiec
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC czerwiec
09:00 Słowacja Inflacja producencka maj
10:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
14:00 Węgry Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec
14:30 USA Saldo obrotów towarowych maj

poniedziałek 27 czerwca 2022

ACARTUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
AFHOL Publikacja raportu za 2021 rok.
AKCEPTFIN Publikacja raportu za 2021 rok.
ALDA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
ANALIZY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
BOOMBIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
CAMBRIDGE Split akcji w stosunku 1:10.
CASPAR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2021.
DORADCY24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
DROZAPOL Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DSTREAM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
DUALITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021.
EFEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
GENRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
GIGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
GOLAB ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
GRUPAREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
IMPERIO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
INC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
INFRA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
KLABATER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.
LABOPRINT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
LUG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
MSM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
Nike Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.
NOVINA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
OPTIZENLB ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
ORZLOPONY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,22 zł na akcję.
POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
PROCHEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
PRYMUS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
STANDREW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.
TAXNET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
ULTGAMES Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
VERBICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
VISION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
VOOLT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
ZREMB ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.