czwartek 3 grudnia 2020
02:45 Chiny Indeks PMI dla usług listopad
06:00 Indie Indeks PMI dla usług listopad
08:00 Turcja Inflacja CPI listopad
08:00 Turcja Inflacja PPI listopad
09:00 Słowacja Sprzedaż detaliczna październik
09:00 Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. październik
09:15 Hiszpania Indeks PMI dla usług listopad
09:45 Włochy Indeks PMI dla usług listopad
09:50 Francja Indeks PMI dla usług listopad
09:55 Niemcy Indeks PMI dla usług listopad
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług listopad
10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług listopad
11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna październik
15:45 USA Indeks PMI dla usług listopad
16:00 USA Raport ISM dla usług listopad

czwartek 3 grudnia 2020

BOOMBIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CORMAY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
DATAWALK Wprowadzenie do obrotu na GPW 421.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
ENERGA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
GAMEOPS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie wi skład indeksu sWIG80.
IDEABANK Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
KREZUS Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
PCF Group Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
TXM NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.