środa 22 marca 2023
08:00 Wlk. Brytania Inflacja konsumencka luty
08:00 Wlk. Brytania Inflacja producencka luty
08:00 Norwegia Stopa bezrobocia s.a. styczeń
09:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
10:00 Polska Koniunktura gospodarcza marzec
10:00 Polska Koniunktura konsumencka marzec
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy styczeń
12:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI marzec
13:30 Kanada Indeks cen nowych domów luty
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 luty
15:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
15:30 Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board styczeń
17:30 Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
19:00 USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych marzec

środa 22 marca 2023

APLISENS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
BOGDANKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
IFIRMA Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2022 w wysokości 0,40 zł na akcję.
KGHM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
LSTECHHOM Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
LUDUS Początek notowań spółki FINVENTUR (FIV) pod nazwą LUDUS (LUD) w związku ze zmianą firmy.
NETWISE Publikacja raportu za 2022 rok.
Nike Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
PATENTUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
PKNORLEN NWZA ws. zmian statutu, połączenia spółki z LOTOS SPV 5 Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz zgody na Plan Połączenia.
STSHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.