piątek 23 kwietnia 2021
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 marzec
15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu kwiecień
15:45 USA Indeks PMI dla usług kwiecień
16:00 USA Sprzedaż nowych domów marzec
16:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
19:00 USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
poniedziałek 26 kwietnia 2021
10:00 Polska Stopa bezrobocia marzec
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo kwiecień
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku marzec
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. marzec
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu kwiecień
wtorek 27 kwietnia 2021
? Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych kwiecień
? Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ kwiecień
09:30 Szwecja Bilans handlu zagranicznego marzec
09:30 Szwecja Inflacja PPI marzec

piątek 23 kwietnia 2021

7LEVELS Publikacja raportu za 2020 rok.
ALTUSTFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
American Express Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
BOOMBIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CASPAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DOMDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AC, 80.000 akcji serii AD.
ELZAB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Honeywell Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KRVITAMIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MEGARON Publikacja raportu za 2020 rok.
MIRACULUM Publikacja raportu za 2020 rok.
MOSTALPLC Publikacja raportu za 2020 rok.
NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ORGANIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
OVOSTAR Publikacja raportu za 2020 rok.
PKOBP NWZA ws. utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, wyrażenia zgody na nabywanie przez bank akcji własnych i in.
RESBUD NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.
SELENAFM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SONEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
TALEX Publikacja raportu za 2020 rok.
TENDERHUT Publikacja raportu za 2020 rok.
WAWEL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ZREMB Publikacja raportu za 2020 rok.
ZYWIEC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 16 zł na akcję.