09:36 | GMT: 07:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
WIRTUALNA

Data
Spółka
Wydarzenie
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.234 akcji serii D oraz 19.213 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.397 akcji serii D oraz 5.213 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.102 akcji serii D i 6.385 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.287 akcji serii D oraz 6.125 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WIRTUALNA
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WIRTUALNA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
WIRTUALNA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.389 akcji serii D oraz 8.595 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WIRTUALNA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz zysków z lat ubiegłych.
WIRTUALNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.777 akcji serii D oraz 5.085 akcji serii F.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.227 akcji serii D oraz 5.085 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.899 akcji serii D oraz 23.377 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WIRTUALNA
Wypłata dywidendy 0,96 zł na akcję.
WIRTUALNA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,96 zł na akcję.
WIRTUALNA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,96 zł na akcję.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.836 akcji serii D oraz 17.920 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WIRTUALNA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych.
WIRTUALNA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
WIRTUALNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.285 akcji serii D oraz 8.212 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.679 akcji serii D oraz 12.296 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WIRTUALNA
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
WIRTUALNA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
WIRTUALNA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.223 akcji serii D oraz 10.905 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WIRTUALNA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zysków z lat ubiegłych.
WIRTUALNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.047 akcji serii D oraz 7.056 akcji serii F.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji serii A, 23.493 akcji serii D, 12.168 akcji serii F.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 388.078 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WIRTUALNA
NWZA ws. uzupełnienia oraz zmiany uchwały nr 6 NWZ z dnia 12 grudnia 2014, uchwały nr 6 NWZ z dnia 14 stycznia 2015, uchwały nr 3 NWZ z dnia 5 marca 2015 roku oraz zmian statutu.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WIRTUALNA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w zakresie dotychczasowego Programu Motywacyjnego.
WIRTUALNA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WIRTUALNA
NWZA ws. przyznania prawa głosu zastawnikom w związku z zamiarem zawarcia umów zastawu rejestrowego przez akcjonariuszy spółki oraz zmiany składu RN.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WIRTUALNA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WIRTUALNA
NWZA ws. zmian statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, ustalenia liczby członków RN, odwołania i powołania członków RN, zatwierdzenia regulaminu RN, przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
WIRTUALNA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WIRTUALNA
Dzień ostatniego notowania na GPW 3.339.744 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WIRTUALNA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WIRTUALNA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
WIRTUALNA
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WIRTUALNA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WIRTUALNA
Początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WIRTUALNA
Zakończenie budowania księgi popytu.
WIRTUALNA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
WIRTUALNA
Początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
WIRTUALNA
Początek budowania księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek