05:50 | GMT: 03:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CCE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN i in.
GPR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HRS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
IOD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KGN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
NST 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ORN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
U2K 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
VVD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.899 akcji serii D oraz 23.377 akcji serii F.