03:29 | GMT: 01:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
ABC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ASB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ASR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ATD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BAL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
CAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
CHS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
CPG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku.
DEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DUO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
ECD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
EKA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osigniętego w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, ustalenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
EPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie na NC.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
IFA 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 375.000 akcji serii A2 i 375.000 akcji serii B.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy.
KPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe.
KFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014, umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu, obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych, zmiany statutu oraz upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
KRK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 euro na akcję.
LGZ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MBF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
RDG 
NC 
 
ZWZA
ROT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
STK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
TDX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
WPL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, ustalenia liczby członków RN, odwołania i powołania członków RN, zatwierdzenia regulaminu RN, przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.