17:48 | GMT: 15:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
WIKANA

Data
Spółka
Wydarzenie
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WIKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2019.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WIKANA
NWZA ws. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej ze skutkiem od dnia decyzji RN w tym zakresie oraz zmiany statutu.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WIKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WIKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej przez spółkę za rok obrotowy 2017.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WIKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2016.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WIKANA
NWZA ws. powołania członka RN.
WIKANA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WIKANA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WIKANA
ZWZA ws. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2015.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WIKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany uchwały WZ nr 11/VI/2014 z dnia 27.06.2014 r. i uchwały WZ nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi zarządu Tomaszowi Grodzkiemu.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WIKANA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
WIKANA
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
WIKANA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
WIKANA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WIKANA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WIKANA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji własnych, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
WIKANA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii H oraz zmiany statutu.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WIKANA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, uchylenia uchwał nr 18, 19, 20, 21 WZA z 21.06.2011r oraz zmiany statutu.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WIKANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
WIKANA
NWZA ws. zmiany statutu.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WIKANA
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
WIKANA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WIKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WIKANA
NWZA ws. nieodpłatnego umorzenia akcji własnych w liczbie 390273, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w statucie.
WIKANA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WIKANA
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku po zmianie ich wartości nominalnej.
WIKANA
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
WIKANA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
WIKANA
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WIKANA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
WIKANA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
WIKANA
WZA
WIKANA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
WIKANA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WIKANA
NWZA ws. m.in. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną wspólną serię, scalenia akcji, zmian w statucie.
WIKANA
NWZA


«Powrót do terminarza spółek