11:29 | GMT: 10:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na GPW, dematerializacji akcji serii F, połączenia ze spółką ZWG S.A., podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
FFO 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
FFI 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
GCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
KFL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
LSI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 100.000 serii A1, 75.476 serii A2 oraz 46.000 serii C1.
RVU 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
SCO 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SGN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
WIK 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego w celu wykupu akcji własnych.