07:59 | GMT: 05:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
BTC 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, nabywania akcji własnych, przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
BLU 
NC 
 
Początek notowań spółki BLUPREIPO (BLU) pod nazwą BLUMERANG (BLU), w związku ze zmianą firmy.
CTG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DUO 
GPW 
 
Początek zapisów na akcje serii K. Początek notowań na NC praw poboru akcji serii K.
ERN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
HFT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SNG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
WBY 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
WIK 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
WOJ 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Wojas Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, zamiany imiennych akcji serii A na akcje na okaziciela oraz zmian w składzie RN.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.