23:09 | GMT: 21:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ABE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
API 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację Programu skupu akcji własnych.
BIM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LSI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i zarządu oraz zmiany statutu.
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwał nr 5 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 2 z dnia 8.07.2013 r. oraz uchwały nr 6 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 3 z dnia 8.07.2013 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 183.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PRG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zniesienia dematerializacji akcji, zmiany nazwy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SCO 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SMA 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 9 WZA z dnia 08.01.2014 r., scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SFN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
STK 
NC 
 
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.
WIK 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.