03:39 | GMT: 01:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za III kwartał 2014 roku.
BAK 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, połączenia Bakalland S.A. z Innova Phoenix Sp. z o. o. oraz zmiany statutu.
BAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CLE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
ERN 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii L w wykonaniu prawa poboru.
GCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GNR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
HTM 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KGN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MDI 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MLK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SCM 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Dadley Investments Sp. z o.o. po cenie 5,02 zł za akcję.
SCO 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru akcji i praw do akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WIK 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji własnych, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
BNP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.