03:50 | GMT: 01:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
SCOPAK

Data
Spółka
Wydarzenie
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2019 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SCOPAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2018 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SCOPAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2017 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SCOPAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2016 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SCOPAK
NWZA ws. kontynuacji działalności spółki.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
SCOPAK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SCOPAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2015 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
SCOPAK
NWZA ws. wyrażenia dla zarządu zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie spłaty udzielonych spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.
SCOPAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2014 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SCOPAK
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał nr 6/2014, 7/2014 oraz 8/2014 WZA z 31.10.2014 r., emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SCOPAK
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
SCOPAK
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SCOPAK
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
SCOPAK
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SCOPAK
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SCOPAK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru akcji i praw do akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
SCOPAK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2013 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SCOPAK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
SCOPAK
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
SCOPAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SCOPAK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
SCOPAK
Debiut spółki na GPW.
SCOPAK
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2012 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SCOPAK
NWZA ws. upoważnienia zarządu do obciążania w latach 2013-2014 wszystkich nieruchomości i ruchomości spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SCOPAK
WZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2011.
SCOPAK
Publikacja raportu za 2011 rok.
SCOPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SCOPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SCOPAK
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 17 stycznia 2011 w sprawie dematerializacji akcji serii B i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC, dematerializacji akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW.
SCOPAK
WZA
SCOPAK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SCOPAK
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SCOPAK
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SCOPAK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek