22:00 | GMT: 20:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AFH 
NC 
 
WZA
ALK 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.
AMB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
BWO 
GPW 
 
Wyplata dywidendy 0,69 euro na akcję.
ERB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
ITB 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
OTM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej od spółki.
PLW 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.500.000 akcji serii A, 1.500.000 akcji serii B, 300.000 akcji serii C, 600.000 akcji serii D, 900.000 akcji serii E, 300.000 akcji serii F, 600.000 akcji serii G, 300.000 akcji serii H oraz 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
SCO 
GPW 
 
NWZA ws. kontynuacji działalności spółki.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.