13:42 | GMT: 11:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OTLOG

Data
Spółka
Wydarzenie
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OTLOG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2019.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OTLOG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
OTLOG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
OTLOG
NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.
OTLOG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2018.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OTLOG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OTLOG
NWZA ws. połączenia ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 3 NWZ 28 sierpnia 2018, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OTLOG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
OTLOG
ZWZA ws. m.in. pokrycie straty powstałej w roku 2017 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych spółki.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OTLOG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
OTLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OTLOG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 577.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
OTLOG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OTLOG
Wypłata dywidendy 7 zł na akcję.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
OTLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7 zł na akcję.
OTLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7 zł na akcję.
OTLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podziału (splitu) akcji, upoważnienia dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OTLOG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OTLOG
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu poprzez wykreślenie § 13 ust.4.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OTLOG
Wypłata dywidendy 7 zł na akcję.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OTLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7 zł na akcję.
OTLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7 zł na akcję.
OTLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
OTLOG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
OTLOG
NWZA ws. zmiany uchwał nr 5 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 2 z dnia 8.07.2013 r. oraz uchwały nr 6 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 3 z dnia 8.07.2013 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OTLOG
Wypłata dywidendy 7,00 zł na akcję.
OTLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,00 zł na akcję.
OTLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,00 zł na akcję.
OTLOG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OTLOG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
OTLOG
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OTLOG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów indeksów WIG i WIG-Poland.
OTLOG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OTLOG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.277.660 akcji serii A i 150.000 akcji serii B.
OTLOG
Ostatni dzień notowań na GPW 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
OTLOG
Debiut spółki na GPW.
OTLOG
NWZA ws. zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki, zmiany uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów oraz zmian statutu.
OTLOG
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
OTLOG
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
OTLOG
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.
OTLOG
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek