05:08 | GMT: 03:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EVE 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIG Limited.
IDA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MTL 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
OEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
OTS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7 zł na akcję.
PEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
ROB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
SFI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, J i K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i in.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.