00:24 | GMT: 22:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ONICO

Data
Spółka
Wydarzenie
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ONICO
Publikacja raportu za 2019 rok.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ONICO
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków RN.
ONICO
NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ONICO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
ONICO
Publikacja raportu za 2018 rok.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ONICO
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
ONICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ONICO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
ONICO
Publikacja raportu za 2017 rok.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ONICO
Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
ONICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ONICO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
ONICO
Publikacja raportu za 2016 rok.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ONICO
Dzień pierwszego notowania na NC 71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ONICO
NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ONICO
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z 8 czerwca 2015, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego i in.
ONICO
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
ONICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
ONICO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ONICO
Publikacja raportu za 2015 rok.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ONICO
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
ONICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ONICO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wypłaty dywidendy.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ONICO
Publikacja raportu za 2014 rok.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ONICO
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ONICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ONICO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ONICO
Publikacja raportu za 2013 rok.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ONICO
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ONICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ONICO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ONICO
Publikacja raportu za 2012 rok.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ONICO
Wypłata dywidendy 4,40 zł na akcję.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,40 zł na akcję.
ONICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,40 zł na akcję.
ONICO
WZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ONICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ONICO
Publikacja raportu za 2011 rok.
ONICO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ONICO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ONICO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ONICO
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
ONICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
ONICO
WZA
ONICO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ONICO
Publikacja raportu za 2010 rok.
ONICO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B.
ONICO
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ONICO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek