12:23 | GMT: 10:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ALU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ARA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ARM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BIM 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek Ciech SA, Soda Mątwy SA i Janiksoda SA.
DTR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
DUO 
GPW 
 
Zakończenie notowań na NC praw poboru akcji serii K.
ECD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ECK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ETX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GEO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GJA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
INB 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
IQM 
NC 
 
NWZA ws. upoważnia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji w RN.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN i zmian zasad wynagradzania członków RN.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T2, U1, V i W.
MDS 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka.
MIR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
MBR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NGS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NDA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PND 
GPW 
 
NWZA ws. przeniesienia do spółek POLNORD MARKETING Sp. z o.o. oraz POLNORD NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. zorganizowanych zespołów składników materialnych i niematerialnych oraz zmian w składzie RN.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WPX 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
YCO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.