12:11 | GMT: 10:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AWM 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CIG 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
DEK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł.
EFK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FEE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FTE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HDR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
IFR 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KLN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
MPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ONC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Początek notowań spółki PGODLEW (PGO) pod nazwą PGO (PGO), w związku ze zmianą firmy.
PLG 
NC 
 
NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
RVU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
XTP 
GPW 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K oraz 155.000 akcji serii M.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.