02:48 | GMT: 01:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2 000 akcji serii E.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
AIT 
NC 
 
NWZA ws. pokrycia straty z lat ubiegłych z niepodzielonego zysku netto za rok 2010, wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców błędnych danych spółki oraz zmiany statutu.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HWE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IPC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
KAN 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
KGN 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia nowej liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
ONC 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
PHO 
NC 
 
NWZA ws. decyzji ZWZ z roku 2009 w zakresie podziału zysku, przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2010 oraz podziału zysku za rok 2010, powołania nowego członka zarządu.
 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.