11:27 | GMT: 09:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALU 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
CER 
NC 
 
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz zmian w statucie.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru.
EDN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz połączenia Getin Noble Bank S.A. ze spółką Get Bank S.A.
GRC 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZA z 14 lutego 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 8 statutu, wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect, zmian w składzie RN.
IPC 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ONC 
NC 
 
Wypłata dywidendy 4,40 zł na akcję.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii H i in.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
SOL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ERP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.