09:51 | GMT: 07:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PLY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ALI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AQT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CLC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KVT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MGT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 68,43 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BI 7 sp. z o.o.
ICE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MNC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą oraz zmiany statutu.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ONC 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków RN.
ORB 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
OBL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZAP Sznajder Batterien S.A.
PEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN i ustalenia zasad jego wynagrodzenia.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PCE 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Początek notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
PXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
STK 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na NC.
THD 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji złożonej przez członka RN, powołania nowego członka RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VOD.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.