04:08 | GMT: 02:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ODLEWNIE

Data
Spółka
Wydarzenie
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ODLEWNIE
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ODLEWNIE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ODLEWNIE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ODLEWNIE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2019 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ODLEWNIE
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, której kadencja rozpoczęła się 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ODLEWNIE
Wypłata dywidendy 0,3 zł na akcję.
ODLEWNIE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,3 zł na akcję.
ODLEWNIE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,3 zł na akcję.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ODLEWNIE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2018 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ODLEWNIE
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ODLEWNIE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ODLEWNIE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ODLEWNIE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2017 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ODLEWNIE
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ODLEWNIE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ODLEWNIE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ODLEWNIE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2016 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ODLEWNIE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, obniżenia kapitału zakładowego oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, utworzenia kapitału rezerwowego, upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2015 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ODLEWNIE
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, której kadencja rozpoczęła się 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ODLEWNIE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2014 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ODLEWNIE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2013 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ODLEWNIE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2012 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ODLEWNIE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2011 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ODLEWNIE
WZA
ODLEWNIE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za 2010 rok.
ODLEWNIE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ODLEWNIE
NWZA ws. zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek