04:51 | GMT: 02:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za III kwartał 2015 roku.
ALS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
DUO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.351.515 akcji serii L, 609.000 akcji serii M, 9.090.909 akcji serii N.
GRN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
KFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ODL 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, której kadencja rozpoczęła się 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.
POM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RNC 
GPW 
 
Początek notowań spółki DMWDM (WDM) pod nazwą GRAVITON (GRT), w związku ze zmianą firmy.
SP1 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
V.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.