01:09 | GMT: 23:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AQT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KKH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
LKD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ODL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RPC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.