22:12 | GMT: 20:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IMMOBILE

Data
Spółka
Wydarzenie
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IMMOBILE
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMMOBILE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMMOBILE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMMOBILE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IMMOBILE
NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez spółkę akcji własnych.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IMMOBILE
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IMMOBILE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
IMMOBILE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
IMMOBILE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IMMOBILE
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMMOBILE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IMMOBILE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IMMOBILE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IMMOBILE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
IMMOBILE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IMMOBILE
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMMOBILE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
IMMOBILE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
IMMOBILE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IMMOBILE
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IMMOBILE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
IMMOBILE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
IMMOBILE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok, połączenia ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o., wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMMOBILE
NWZA ws. upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji, utworzenia kapitału rezerwowego i zmian w składzie RN.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IMMOBILE
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmiany uchwały nr 23 z dnia 26.06.2015r. ZWZ w sprawie nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IMMOBILE
NWZA ws. zmiany statutu.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IMMOBILE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty lub podziału zysku za 2014 rok.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IMMOBILE
NWZA ws. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, przeznaczenia zysku w spółce przejętej za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia straty w spółce przejętej za okres od 01.01.2014 do dnia 31.03.2014.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IMMOBILE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMMOBILE
Początek notowań spółki MAKRUM (MKM) pod nazwą IMMOBILE (GKI), w związku ze zmianą firmy.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMMOBILE
NWZA ws. m.in. połączenia MAKRUM S.A. z IMMOBILE Sp. z o.o., upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji każdej z emisji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IMMOBILE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMMOBILE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.557.974 akcji serii I i 2.614.462 akcji serii J.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IMMOBILE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IMMOBILE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok, zakupu nieruchomości przez spółkę zależą od członka zarządu, wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu "Stocznia Pomerania" a rzecz spółki zależnej.
IMMOBILE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IMMOBILE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IMMOBILE
NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu do 20% akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, zmiany wynagradzania członków RN i członków Komitetu Audytu oraz zmian w składzie RN.
IMMOBILE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IMMOBILE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IMMOBILE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek