05:58 | GMT: 03:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.344 akcji zwykłych na okaziciela.
4FM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
FEE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
GKI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LBW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MDG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
PLW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
STL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
VVD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VOX 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WOJ 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki WOJAS Spółka akcyjna z/s w Nowym Targu jako spółki przejmującej ze spółką WOJAS MARKETING Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu jako spółką przejmowaną.