03:15 | GMT: 01:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DROP

Data
Spółka
Wydarzenie
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DROP
ZWZA
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DROP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DROP
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DROP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DROP
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DROP
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
DROP
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
DROP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
DROP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
DROP
NWZA ws. wypłaty dywidendy.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DROP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DROP
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DROP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DROP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DROP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DROP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG oraz WIG-Poland.
DROP
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DROP
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
DROP
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
DROP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
DROP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
DROP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DROP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DROP
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DROP
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
DROP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
DROP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
DROP
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, wypłaty dywidendy.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DROP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DROP
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
DROP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
DROP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
DROP
WZA
DROP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DROP
Publikacja raportu za 2010 rok.
DROP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DROP
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek