13:51 | GMT: 11:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,52 zł na akcję.
ATL 
GPW 
 
ZWZA
BDG 
NC 
 
NWZA ws. podziału zysku za rok 2012, udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
DRP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
EKS 
NC 
 
NWZA ws. w sprawie dalszego istnienia spółki, określenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
ETR 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FUT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, kapitału docelowego, upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 29 kwietnia 2013 roku.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
HMP 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ISC 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 222.222 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2012 r.
LBT 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
NVT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,30 zł na akcję.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
QRK 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 BGN na akcję.
SFI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
VOX 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
WDK 
NC 
 
NWZA ws. składu osobowego zarządu i RN.
WIS 
GPW 
 
Początek notowań spółki IGROUP (IGR) pod nazwą WINVEST (WIS), w związku ze zmianą firmy.
BN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
STX.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.