20:06 | GMT: 18:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CELTIC

Data
Spółka
Wydarzenie
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CELTIC
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CELTIC
NWZA ws.umorzenia akcji własnych.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CELTIC
NWZA ws. zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CELTIC
NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji spółki celem umorzenia.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CELTIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.198.100 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CELTIC
NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CELTIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.292.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz nabycia akcji w celu umorzenia.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CELTIC
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CELTIC
NWZA ws. powołania członków RN.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CELTIC
NWZA ws. emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G z pozbawieniem prawa poboru obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CELTIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CELTIC
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CELTIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CELTIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
CELTIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CELTIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CELTIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CELTIC
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
CELTIC
NWZA ws. nabycia akcji w celu umorzenia.
CELTIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CELTIC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2011, w wysokości 0,10 zł na akcję.
CELTIC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2011, w wysokości 0,10 zł na akcję.
CELTIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CELTIC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
CELTIC
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek