04:19 | GMT: 02:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIT 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CPD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
IPC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
NEM 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego oraz uchylenia uchwały nr 4 NWZA z 19 stycznia 2011.
SMS 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TSG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TVL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.