19:13 | GMT: 17:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
11B 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AML 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
BOW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BWO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.471.685 akcji zwykłych na okaziciela.
CPD 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
CFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
EDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
HRP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
IIA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.
INS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
KSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2016 rok.
MZN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
STF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz dochodzenia roszczeń wobec byłych członków zarządu ZRUG Zabrze S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.