08:56 | GMT: 06:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CCC

Data
Spółka
Wydarzenie
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CCC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CCC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
CCC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CCC
Dzień ostatniego notowania na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CCC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CCC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
CCC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CCC
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
CCC
NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CCC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CCC
NWZA ws. zwiększenia liczebności RN kadencji 2017-2019, powołania członka RN, zmiany przewodniczącego RN oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
CCC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CCC
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CCC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CCC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CCC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CCC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CCC
Wypłata dywidendy 2,59 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,59 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,59 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CCC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CCC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CCC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.100 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
CCC
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CCC
Wypłata dywidendy 2,19 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,19 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,19 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CCC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 727.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CCC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CCC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CCC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CCC
Wypłata dywidendy 3,00 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,00 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CCC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 6 NWZA z 19 grudnia 2012 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CCC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CCC
Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CCC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CCC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CCC
Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CCC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CCC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CCC
NWZA ws. zmiany zasad wynagradzania członków RN, powołania członka RN, zmian w statucie, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CCC
Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CCC
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CCC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CCC
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CCC
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
CCC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
CCC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CCC
WZA
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CCC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CCC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek