12:07 | GMT: 10:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
CDR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
11B 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 494.200 akcji serii B, 376.561 akcji serii C, 40.938 akcji serii D, 305.500 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
ALU 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
APT 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,30 zł na akcję.
LWB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
DAM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
HEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 510.000 akcji serii L oraz 360.000 akcji serii M.
MDG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej.
PTE 
NC 
 
Początek notowań spółki BOOMERANG (BMR) pod nazwą PARCELTEC (PTE), w związku ze zmianą firmy.
STK 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych.