12:21 | GMT: 10:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012, ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
GRN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
HFT 
NC 
 
NWZA ws. odstąpienia od realizacji emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej i zmiany statutu.
ICP 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
NDA 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian w statucie.
WDK 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
BBRY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.