04:47 | GMT: 02:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 zł na akcję.
ALC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BNP 
GPW 
 
NWZA ws. podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zmiany statutu, zmiany uchwały ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmiany uchwały nr 62 ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN banku BGŻ BNP Paribas S.A.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
EKG 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
GRM 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
I2D 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
K2I 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
KST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PLI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC 57.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
RWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RNC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.