05:43 | GMT: 03:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres F24
F24 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IMP 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.
IPX 
GPW 
 
NWZA ws. zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
KFL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
OIL 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
RMS 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
WST 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.