Kalendarium giełdowe - GPW/New Connect

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 czerwca 2022

AFHOL AFH NC Publikacja raportu za 2021 rok.

czwartek 30 czerwca 2022

CZTOREBKA CZT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2021 rok.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
LETUS LET NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
TAXUSFUND TXF NC Publikacja raportu za rok 2018, 2019 oraz 2020.
TELEMEDPL TMP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.