Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 czerwca 2022

ENEA ENA GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 88.288.515 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ASSECOBS ABS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,12 zł na akcję.
ASSECOPOL ACP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,36 zł na akcję.
AZTEC AZC NC Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
CYBERFLKS CBF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
IMS IMS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
NEWAG NWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
NTCAPITAL NTC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
PEPCO PCO GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
ZUE ZUE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.