Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 czerwca 2022

08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
ANSWEAR ANR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
AUTOPARTN APR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
CDA CDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r i wypłaty dywidendy.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
FIGENE FIG NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za 2021 rok.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2022 w wysokości 0,30 zł na akcję.
LENA LEN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
SHEEPYARD SHY NC Początek notowań spółki EUROHIT (ERH) pod nazwą SHEEPYARD (SHY) w związku ze zmianą firmy.
SONKA SOK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
THEDUST THD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r.
UNILABGAM UNL NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,04 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CI Games S.A.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
ZUE ZUE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.